Bergen Håndtverksenter AS er spesialister og utfører alle former for møbelrestaurering.

 

Restaurering av alle typer møbler

Det er to hovedskoler når det gjelder vedlikehold av gamle møbler: Restaurering og Konservering.
Restaurerer man et møbel så skal det tilbakeføres, så langt det er mulig, til sitt opprinnelige utseende.
Konserverer man et møbel så skal det settes i brukelig stand.

BHS er spesialister på restaurering av møbler, vi har den kunnskapen som skal til for å velge den rette fremgangsmåten for nettopp ditt møbel.

Med over 20 års erfaring med restaurering og med kunder som riksantikvar og diverse museer, så kan du trygt overlate ditt møbel til oss.

«Vi tar vare på verdier…»

 

Restaurering av bygningsdetaljer

På vårt moderne snekkerverksted restaurerer vi alle typer bygningsdetaljer, der hvor restaurering ikke lenger er mulig eller hvor

bygningsdelene er gått tapt, gjenskaper vi detaljene så nær opp til originalen som mulig.

Vi lager kopier av alle typer listverk, paneler og alle andre bygningsdetaljer.

 

Restaurering av dører og vinduer

En restaurering av dører og vinduer er en meget tidkrevende prosess, som vanligvis tar 3-6 uker og gjennomføres ved vårt verksted i Bergen (Janaflaten 37)

Restaureringen av antikke og gamle vinduer og dører skal utføres etter gamle håndverkstradisjoner og med bruk av riktige materialer.

 

Hvorfor restaurere og ikke å kjøpe nytt?

Bytter man ut vinduene så mister man ofte det flotte særpreget som disse gamle

vinduene tilfører huset, treverket på disse gamle vinduene er også av en slik kvalitet

at de, selv etter over 100 år, fortsatt er av mye bedre kvalitet enn dagens nye vinduer.

 

Byantikvaren i Oslo har gjort en livssyklusanalyse av gamle og nye vinduer, hvor de ser på den totale miljø påvirkningen.

Der kommer alternativet med å restaurere bedre ut enn å skifte vinduer.

I følge byantikvaren holder et hundre år gammelt vindu minst hundre år til, med normalt vedlikehold.

Bevaring av gamle vinduer tar også vare på kulturarven, som dessverre er på vei til å bli glemt.

 

Vi i BHS har lang erfaring med restaurering av dører og vinduer, ta kontakt for befaring og pristilbud.