Mange mener at ordene restaurering og reparering betyr det samme, men det er en hårfin forskjell.

  • Reparasjon av et møbel betyr at man setter det i en slik stand at det kan brukes uten at man tar hensyn til møbels opprinnelige utseende.
  • Restaurering betyr derimot at man tilbakefører møbelet så godt som mulig til dets opprinnelige utseende.

 

Uansett så krever reparasjonsarbeid tålmodighet og nøyaktighet, og ikke minst lang erfaring med et slikt arbeid.

 

Eksempler på en typisk reparasjon er for eksempel. Et knekt stolbein, et hakk i en bordplate, opp liming av en stol som er løsnet i sammenføyningene osv.